Email

Noong umaga ng Enero 29, ang komperensiya ng mobilization para sa tagumpay ng mga malalaking proyekto at ang pagpapalalim ng paggawa ng estilo ng trabaho sa lungsod ay ginanap sa Municipal Administrative Conference Center. Auditorium, na layunin upang magpalakas ng karagdagang moral at aapoy ang espiritu ng labanan sa buong lungsod, at upang lumikha ng isa pang wave ng atraksyon at konstruksyon ng proyekto. Sa kumperensya, ang mga malalaking negosyo at mga negosyo na rated ng bituin na gumawa ng malaking kontribusyon noong 2022, Ang mga advanced teams at indibidwal sa paggawa ng mga malalaking proyekto at ang trabaho na "double attraction at double recruitment" ay solemn na pinupuri. Ang promosyon ng pamumuhunan at pangunahing gawain sa paggawa ng proyekto ay ulat, at ang may kaugnayang trabaho sa pagpapalalim ng taon ng paggawa ng estilo ng trabaho ay na-deploy, at ipinahayag ang mga may kaugnayang komendasyon.


Ang mga sumusunod ay ang mga koponan at indibidwal na nakatanggap ng komendasyon.


biaozhangmingdan.jpg

PREV: Walang impormasyong

Mga produkto